MÛVELÕDÉS
SPORT
Ajánlataink - Rendhagyó irodalomórák, elõadások
Tájékoztató iskoláknak
SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS DIÁK-SPORTSZÖVETSÉGE EGYESÜLET

Alapítás éve: 2004. * Bírósági bejegyzés: 9 PK 60779 / 2004/ 4 sz. Kelt: Budapest 2004. Szeptember. 28.
Levelezési cím: VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG Budapest 1086 Magdolna u . 5-7. * Telefon: 06 1 210 - 0112 Fax : 06 1 333-8327 * e-mail: vincze. geza @ btirt.hu * Adószám: 18184338 -1-_42 * Bank: Budapest Bank GIRO szám: ( HU ) 10103104-54051500-01000001

Tájékoztató a szakiskolák és szakközépiskolák számára

A Szakszervezetek Országos Diák-Sportszövetsége az adott területi egységben (pl: városban ) működő egyesületein keresztül hozzá kíván járulni a szakiskolák és szakközépiskolák diákjainak rendszeres sport tevékenységéhez. A sportfoglalkozások ingyenes vagy névleges térítést igénylő megszervezésével, a diákokat megismertetjük a közösségben, az egyesületben sportolás áldásaival. Fontos célunk hogy pozitív, egymásért kiálló gyermekközösségek kialakulását generáljuk. Versenyeinken az egyén vagy a csapat megmérettetésén kívül a kölcsönös tisztelet a tolerancia képességeinek kialakulásához kívánunk hozzájárulni. A számítógép és az elektronikus média káros mellékhatásait ellensúlyozni akarjuk a valóságos játékélmény, a valóságos teljesítmény és a diákok egyéni döntéseiből adódó valós következmények megtapasztaltatásával. Üdülő táboraink ingyenes vagy csekély költségű megvalósításával - az eddig felvázolt törekvések mellet - a nehezebb körülmények között élő diákoknak szeretnénk segíteni.

Bízva a hasonló érdekek felismerésén alapuló kölcsönös és hasznos együttműködésben.

Budapest 2005. február 2.

Vincze Géza elnök