MÛVELÕDÉS
SPORT
Ajánlataink - Rendhagyó irodalomórák, elõadások
Csatlakozz hozzánk
Kedves Barátunk!

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének ipari ágazati tagszakszervezetei - tudatában annak a felelősségnek, melyet a felnövekvő szakmunkás nemzedék fizikai és szellemi felkészítéséért viselnek - úgy határoztak, hogy kezdeményezik a szakközépiskolák és szakmunkásképző intézetek diákjai számára két új ifjúsági társadalmi szervezet létrehozását. A Fővárosi Bíróság már be is jegyezte mindkét egyesületet.

Ezek egyike a Szakszervezeti Diáksport Szövetség, a másik a mi szervezetünk, a Szakszervezetek Országos Diák-Művelődési Szövetsége Egyesület (továbbiakban: Szövetség).

E két alapvető formát egészíti ki a legjobban teljesítő tanulók nyári táboroztatása, amelynek rekreációs és közösségépítő jelentősége nem igényel különösebb magyarázatot, hiszen ott voltatok.

Szövetségünk működtetésében jelentős mértékben támaszkodni kívánunk az iskolák pedagógusaira és diákönkormányzatára.

Az egyesületeink természetesen magukra vállalják a rendezvények és a nyári táboroztatás alapvető költségeit.

Szövetségünk többek között iskolanapok szervezését, ismeretterjesztő és irodalmi előadások, vers- és prózamondó találkozók, műveltségi vetélkedők, fiatal amatőr művészek, művészeti csoportok gálaműsorai rendezését, ifjúsági szakköri programok és klubfoglalkozások tartását, egyéb táncos kulturális programok, ünnepélyes szakmunkásavatók rendezését tűzte ki célul.

Az egyesület tagja lehet minden jogi személy, továbbá a 16. életévét betöltött, büntetlen előéletű természetes személy érettségizett vagy szakmunkásképző intézetben, szakközépiskolában tanulmányait folytató természetes személy, aki az egyesület célkitűzéseit magáévá teszi és annak tevékenységét részvételével és ötleteivel, ismereteivel, kapcsolataival segíti.

A tagdíj mértéke jogi személy esetében 10.000 Ft/év, természetes személy (pl.: tanulók) 500 Ft/év. Ezeket az összegeket természetesen ?visszaforgatjuk? az adott intézmény rendezvényeibe.

Csatlakozásunk az Európai Unióhoz kihívást jelent egész társadalmunk, ezen belül a leendő szakmunkásaink számára is. A tanintézetek által jól felkészített, egészséges és kultúrált, nyitott szemléletű fiatal szakmunkások jobban és könnyebben tudnak megfelelni ezeknek az új kihívásoknak.

Kérjük, tegyed lehetővé, hogy a hallgatók megismerhessék céljainkat és önkéntes alapon csatlakozhassanak egyesületünkhöz önálló helyi csoport létrehozásával, s részt vehessenek rendezvényeinken.

Mellékelten elküldjük országos rendezvényünk felhívását és a jelentkezési lapot (nem feltétel az egyesületi tagság), valamint egy kérdőívet, amely a további rendezvények szervezéséhez nagy segítségünkre lenne.

1. Felhívás

2. Jelentkezési lap

3. Kérdőív

Segítő közreműködésedet előre is tisztelettel köszönjük.

Üdvözlettel: Demeter László elnök