MÛVELÕDÉS
SPORT
Ajánlataink - Rendhagyó irodalomórák, elõadások
Magunkról
B E K Ö S Z Ö N T Ő

Céljainkról:

A Szakszervezetek Országos Diákművelődési Szövetsége (továbbiakban Szövetség) hét nagy, ipari szakszervezeti szövetség támogatásával alakult meg, és 2004 novemberében közhasznú szervezetként lett bejegyezve a Fővárosi Bíróságon.

A Szövetség elsődleges célja a szakiskolák és szakközépiskolák diákjai részére kulturális programok, művészeti események, műveltségi vetélkedők és pályázatok, regionális és országos versenyek (vers- és prózamondó, színjátszó, képzőművészet, népművészeti), valamint táborok szervezése.

Ezen célkitűzés eléréséért területi egyesületek alakultak. Programjainkat elsősorban a szakiskolák és szakközépiskolák diákjai számára rendezzük, de szélesen értelmezve a diákművelődést, azokra szeretettel várjuk az egész középiskolás korosztályt és a fiatal, pályakezdő szakmunkásokat is.

Nyáron, testvérszervezetünkkel összefogva (Szakszervezetek Országos Diák-Sportszövetsége) a már hagyományos tatai táborunkba várjuk a diákokat. A korábbi években nyaranként közel 1300 tanuló és kísérőik jutottak el Tatára, felejthetetlen élményeket szerezve a közös táborozás során. Újabb, tematikus művészeti táborokat is (irodalmi, színjátszó, képzőművészeti, fotós) szeretnénk megvalósítani - szakszervezeti támogatással.

Bízunk benne, hogy erre meglesz a pénzügyi hátterünk, és a már megszokott érdeklődés, igény a diákság részéről!
Rendezvényeinkkel alapvető célunk az, hogy értő, igényes "kultúrafogyasztó" munkásfiatalokat neveljünk, aki értik, értékelik és élvezik a körülöttük lévő világ sokszínűségét, a kultúra, a művészetek határtalanságát, és eligazodnak a művészeti kínálatban, különbséget tudnak tenni igazi érték és silányság között.

Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy azok felkeltsék, kiszolgálják a megcélzott korosztály érdeklődését, ugyanakkor értékes, a világról, életünkről, mindennapjainkról, hazánkról, az ifjúságról igaz, esztétikailag magas színvonalú, élményt adó képet közvetítsenek.

Célunk az egymásra figyelő, egymást segítő diákközösségek szerveződésének előmozdítása, a szolidaritás, együttműködés és tolerancia készségeinek elsajátíttatása.
Lehetőséget, kereteket kívánunk biztosítani a szakmunkás tanulók művészeti tevékenységére: vers- és prózamondás, színjátszás, kézművesség, képzőművészet, fotózás, irodalmi alkotás (vers- és prózaírás), ismerkedés a média világával.

Ezek gyakorlásához segítséget nyújtunk a szükséges feltételek megteremtésében.
Célunk a művészet és a testkultúra határterületeinek felkarolása a Szakszervezetek Országos Diák-Sportszövetségével karöltve (pl.: néptánc, nemzetiségi tánc, fashion-dance, break-dance stb. minimális pénzigényű vagy térítésmentes megvalósítása).

Kiemelten fontosnak tartjuk a két testvérszervezet közösen tartott rendezvényeit, foglalkozásait, hogy a kívánt hatások erősödjenek.

Szövetségünk vállalkozik kiadványok készítésére és terjesztésére (antológiák, albumok diákmunkákból, pályázati anyagokból, szöveggyűjtemények, tematikus segédanyagok stb.), nem akadémikus jellegű, hanem a megcélzott korosztály életkorának, érdeklődésének megfelelő, innovatív formákban is (pl.: videóklip egy breakes csapattal).

Kiemelt feladatunk az együttműködésben érintett állami és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és kooperáció. Az európai uniós célok érdekében más országok hasonló szervezeteivel és az uniós intézményekkel való kapcsolatfelvétel (pl.: UNESCO, cseretáborozások, meghívásos rendezvények szervezése stb.). Az egyesület működéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. A pályázatok előkészítése, önállóan az egyesület részéről, és együttműködésben más intézményekkel és szervezetekkel. A területi egyesületek szervezeti és működési feltételeinek kialakítása, a felmerülő problémák kezelése, megoldása.

Várjuk mindazon személyek, egyesületek, szervezetek, iskolák és egyéb oktatási-nevelési intézmények jelentkezését, akik egyetértenek Szövetségünk céljaival, és fontosnak tartják a fiatal generációk kulturális és művészeti nevelését.


A Szövetség vezetősége

Elnök:
DEMETER LÁSZLÓ
Tel.: 06-30/586-9089
E-mail: kaszlaci58@gmail.com

Alelnökök:
VASVÁRI ZOLTÁN
Tel.: 06-30/280-2807
E-mail: z.vasvari@index.hu

FARKAS GYÖRGY
E-mail: farkasgyuri@freemail.hu

A Szövetség székhelye
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. I. emelet